Om Fyksen Servicecenter Lillehammer AS

1957: Fyksen Dieselservice blir etablert.

Ole Fyksen starter med reparasjoner av dieselutstyr i lastebil og buss. Den første prøvebenken blir innkjøpt fra Bosch.

På slutten av 50- tallet og begynnelsen på 60- tallet ser Bosch Service verkstedene dagens lys, og navnet endres til Fyksen Elektro Diesel. Tilsvarende verksteder blir etablert på Gjøvik, Gjøvik Elektro Diesel og på Elverum, Grøtting Elektro Diesel. Lite visste innehaverne den gang, at vel 30 år frem i tid, ville disse ha samme eier.

I 1991 overtar Gjøvik Elektro Diesel forretningen til Grøtting Elektro Diesel på Elverum. Etter hvert skifter selskapet navn til Team G.E.D.

På begynnelsen av 90-tallet inngår Fyksen Elektro Diesel og Team G.E.D. et samarbeid.

I 1995 overtar Team G.E.D. hele driftselskapet.
Team G.E.D. har samtidig startet med transportbåndservice til industrien, noe som også Fyksen E.D. har kunnskap om. I tillegg startes det opp en serviceavdeling, som tar seg av servicekontrakter på løftebukker og verkstedutstyr.
Etter at disse to forretningsområdene ble fisjonert ut i 2002, satt Team G.E.D. igjen med en salgsavdeling, med salg av bildeler og verktøy, og et Bosch Car Service verksted. Verkstedet ble fisjonert ut som eget selskap i 2003, og salgsselskapet Team G.E.D. ble videre solgt til Meca 1. januar 2004.

Høsten 2006 fusjonerer nå verkstedavdelingen Fyksen Bilservice a.s, med Transportbånd & Service.

Familien er igjen samlet, og Fyksen Servicecenter a.s. ser dagens lys. Selskapet har nå en strategi om å drive verkstedvirksomhet, mobile servicetjenester og transportbåndservice.

Selv om selskapet har vært i gjennom mange omstillinger, er fortsatt våre medarbeidere i sine vante omgivelser. Vi har medarbeidere med stor fagkunnskap og lang erfaring.

På Lillehammer er fortsatt reparasjon av dieselbiler og utstyr vårt viktigste forretningsområde, og vi er det fremste i Norge på det. At vi har status som Bosch Dieselcenter, er et bevis på dette.

I januar 2007 runder Fyksen en milepæl.

Da har Fyksen vært 50 år «i bilen og industriens tjeneste». Samtidig får Fyksen Servicecenter a.s. nye eiere fra 1. januar. En bedrift med positive og erfarne medarbeidere, sammen med en ambisiøs strategi, gjør at vi kan feire dette jubileet, og se positivt inn en høyteknologisk fremtid!